Kontakt

von Schaewen Polska Sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 84E; 41-600 Świętochłowice

Prezes Zarządu: Sabina Lupiezowiec

NIP:PL 2050000061; REGON:278161555; KRS:0000196576 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS

t.kubica@von-schaewen.pl;

mobil: +48 784 682 445; +48 32 348-05-30

Szanowni Państwo informujemy, że wjazd na teren von Schaewen Polska możliwy jest tylko od strony ul. Krauzego 13.